THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỘI NGHỊ VIDEC 2023

  NỘI DUNG THAM DỰ HỘI NGHỊ VIDEC 2023

  TIỀN HỘI NGHỊ (Phí đã bao gồm ăn trưa và tiệc trà)

  [calculator tongcongtienhoinghi "HT305 + HT309 + HT313 + HT318 "]

  HỘI NGHỊ CHÍNH THỨC

  Upload ảnh thẻ sinh viên (Còn hiệu lực) :
  [select_custom menu-180 include_blank class:vuilongchon "0|—Vui lòng chọn—" "1200000|Đăng ký muộn (Late) (trước ngày 10/8/2023): 1.200.000Đ" "1500000|Đăng ký tại Hội nghị (Onsite): 1.500.000Đ"]
  [calculator tongconghoivienrhm "menu-180"]
  [select_custom menu-181 include_blank class:vuilongchon "0|—Vui lòng chọn—" "1400000|Đăng ký muộn (Late) (trước ngày 10/8/2023): 1.400.000Đ" "1500000|Đăng ký tại Hội nghị (Onsite): 1.700.000Đ"]
  [calculator calculator-2 "menu-181"]
  [checkbox_custom phithamduhoinghichinhthuc "500000|Phí tham dự hội nghị chính thức: 500.000Đ"]
  [calculator tongcongsvrhm "phithamduhoinghichinhthuc"]
  [select_custom menu-182 include_blank "0|—Vui lòng chọn—" "1400000|Đăng ký muộn (Late) (trước ngày 10/8/2023): 1.400.000Đ" "1700000|Đăng ký tại Hội nghị (Onsite): 1.700.000Đ" ]
  [calculator tongcongdoituongkhac "menu-182"]

  CHỨNG NHẬN CME (4 tiết)

  Quý HTV có nhận chứng nhận CME không? (Chứng nhận CME chỉ cấp cho BS RHM, BS định hướng RHM)

  [checkbox_custom cme "200000|Phí chứng nhận CME: 200.000Đ"]
  [calculator tongcongdangkythuchanh1 "cme "]

  Up load ảnh chụp bằng BS RHM/ BS định hướng RHM hoặc chứng chỉ hành nghề (*)

  Hình thức nhận chứng nhận CME (*)

  THAM DỰ TRIỂN LÃM (Chỉ dành cho khách tham quan triển lãm không bao gồm HTV đăng ký Hội nghị chính thức)

  [checkbox_custom checkbox_custom-202 "300000|Phí triển lãm: 300.000Đ"]
  [calculator calculator-517 "checkbox_custom-202"]
  [calculator cpantra "checkbox_custom-01+checkbox_custom-02+checkbox_custom-03"]

  TIỆC VOSA NIGHT (18h30, Ngày 17/8/2023)

  [select_custom menu-082 include_blank "0|—Vui lòng chọn—" "1000000|Hội viên Hội RHM: 1.000.000Đ" "1200000|Không phải hội viên: 1.200.000Đ""700000|Sinh viên: 700.000Đ" ]
  [calculator tongvosanight "menu-082"]

  THANH TOÁN

  Tổng cộng/VNĐ

  [calculator tongcong cf7-label "tongconghoivienrhm + tongcongtienhoinghi+calculator-2+phithamduhoinghichinhthuc+calculator-517+tongcongdangkythuchanh1+tongvosanight+cpantra+tongcongdoituongkhac"]

  Thông tin chuyển khoản

  • Ngân hàng: Vietcombank
  • Số tài khoản: 0011000069548
  • Chủ tài khoản: Hội Răng Hàm Mặt VN
  • Nội dung chuyển khoản: “[HỌ_TÊN]_SĐT_CK PHI HN VIDEC 2023”
  Ghi chú:

  - Ưu đãi đăng ký theo nhóm: từ 5 người giảm 10%, từ 11 người giảm 20% (Chỉ áp dụng với HTV đăng ký HN chính thức)