KEYNOTE SPEAKERS

Prof. Lakshman Samaranayake

Quần thể vi sinh vật miệng và tác nhân gây sâu răng

The Oralome and Caries pathogenicity

Prof. Hien Chi Ngo 🇦🇺

Nha khoa can thiệp tối thiểu: cách tiếp cận lấy bệnh nhân làm trung tâm trong điều trị sâu răng

Minimal Intervention Dentistry: a patient-centered approach in managing dental caries

Prof. Seong Joo Heo 🇰🇷

Thay đổi mô hình trong điều trị cấy ghép – bảo tồn răng hoặc đặt implant

Paradigm shifts in implant treatment – Saving teeth or placing implants

Prof. Patrick Tseng

Tổng quan các xu hướng hiện tại trong nội nha – “Tốt, xấu và rất xấu”

A Review of Current Trends in Endodontics – “The Good, The Bad and the Ugly”

Prof. John Lin

Kế hoạch chẩn đoán và điều trị nắn chỉnh răng bằng cách kết hợp cấy chuyển răng trong thực hành hàng ngày

Orthodontic diagnosis and treatment plan by incorporating the auto tooth transplantation into daily practice

Prof. Jean-François Lasserre 🇫🇷

Theo dõi dài hạn các phục hình dán toàn hàm cho các trường hợp mòn răng

Long-term follow-up of full-jaw restorations for cases of tooth wear

Prof. Jung Suk Han🇰🇷

Tầm quan trọng của máy quét khuôn mặt và ứng dụng trong phục hình thẩm mỹ và nắn chỉnh răng

The importance of the face scanner and its application to esthetic restoration and orthodontic

Prof. Nelson J. Oppermann🇧🇷

Chỉnh nha sọ mặt, một cách tiếp cận và lập kế hoạch điều trị mới cho các trường hợp sai khớp cắn

Craniomandibular Orthodontics, a new way of thinking and treatment planning to our malocclusion cases

Prof. Chung Sung Min🇰🇷

Những quan điểm khác nhau về triết lý tối thiểu trong implant nha khoa

Minimalism through controversies in Implant dentistry

Prof. Chatchai Kunavisarut 🇹🇭

Quy trình phẫu thuật Implant xâm lấn tối thiểu

Minimally invasive implant surgery procedure

Prof. Yong-Gun Kim 🇰🇷

Các tình huống lâm sàng đa dạng trong cấy ghép Implant vùng răng cửa hàm trên

Various clinical situations in maxillary anterior implants

Prof.Sergio Sambataro

Điều trị sai khớp cắn loại II hàm răng vĩnh viễn: trở lại những nguyên lý cơ bản

Class II treatment in permanent dentition: back to basics Prof. Sergio Sambataro

PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan

Tác động ngắn hạn của men vi sinh Lactobacillus Reuteri đến nguy cơ sâu răng ở bệnh nhân chỉnh hình răng mặt mang mắc cài cố định

Short term effects of the probiotic Lactobacillus Reuteri on dental caries risk in orthodontic patients with fixed appliances

Prof. Francesca Cerutti

Điều trị nội nha tiên đoán được kết quả

Predictable endodontic treatment

PGS.TS. Phạm Như Hải

Đề tài 1: Neo giữ và kiểm soát neo giữ theo 3 chiều không gian

Anchorage and controls anchorages in 3 spatial dimensions

Đề tài 2: Chẩn đoán và điều trị loạn năng khớp thái dương hàm nhìn theo quan điểm khớp cắn

Diagnosis and treatment of temporomandibular joint dysfunction from the occlusal point of view

PGS.TS. Lê Đức Lánh

Ứng dụng công nghệ định vị động trong kỹ thuật dời thần kinh xương ổ răng dưới

The applications of navigation systems in inferior nerve lateralization

PGS.TS. Nguyễn Quang Bình

An thần và giảm đau trong nha khoa

Sedation and pain control in dentistry

Dr. Jerry Lin

Tái tạo chức năng và thẩm mỹ trong nha chu và implant nha khoa đương đại

Contemporary functional & esthetic reconstruction in periodontics and implant dentistry

TS.BS. Hoàng Trọng Hùng

Kế hoạch điều trị răng miệng 3D: Tiếp thị hay tiếp cận

3D Comprehensive oral treatment plan: Marketing or Approaching

Dr. Philippe Guettier

Phục hồi mô phỏng sinh học gián tiếp vùng răng sau cho những phục hồi mang tính thẩm mỹ và lâu bền

Indirect biomimetic restoration in posterior teeth for cosmetic and long lasting restoration

Dr. Victor Tien-En Chiang

Tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình nha chu – từ ghép xương tiến tới giảm ghép

Recent advancement in gingivoperiosteoplasty – From bone graft to graft less evolution