Chat Mess
Chủ đề Hội nghị Răng Hàm Mặt VIDEC 2024 là gì?

Hội nghị Răng Hàm Mặt VIDEC 2024 là sự kiện thường niên, uy tín và [...]

Biểu phí tham dự Hội nghị VIDEC 2024

Ban tổ chức Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế [...]

1 Các bình luận

Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam tổ chức VIDEC 2024 tại TP. HCM

Từ ngày 22-24/8/2024, tại The Adora Center,  số 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận [...]