Ngày 17/8/2023
Thời gian Chương trình
10:15 – 10:45

Khai mạc

Opening Ceremony  

10:45 – 11:10

Ảnh hưởng của chốt cố định, vị trí implant lên độ chính xác máng hướng dẫn ở vùng răng sau mất nâng đỡ phía xa

The effect of fixation pin and implant location on the accuracy of the surgical guide in distal extension situations

BS. Trần Thiện Trường CV

11:10 – 11:35

Khí cụ MARPE: Tổng quan tài liệu và báo cáo ca lâm sàng

MARPE appliance: Litterature review and case report

BS. Hoàng Việt CV

11:35 – 12:00

Xạ trị vùng đầu cổ: hoại tử xương hàm và những vấn đề cần lưu ý trong điều trị nha khoa

Radiation Therapy for Head and Neck: Osteonecrosis of the Jaws and Considerations in dental treatment

ThS.BSCKI. Lê Hoài Phúc CV

Lunch Break (12:00 – 14:00)
14:00 – 14:25

Kết quả điều trị nội nha răng viêm quanh chóp một lần hẹn

Results of single-visit endodontic treatment for teeth with apical periodontitis

ThS.BS. Đỗ Trọng Hiếu CV 

14:25 – 14:50

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị sẹo xấu vùng mặt sau chấn thương bằng laser fractional CO2

Research for clinical characteristics and outcomes of fractional CO2 laser therapy of facial traumatic scars

ThS.BS. Nguyễn Văn Khánh CV 

14:50 – 15:15

Hiệu quả điều trị bảo tồn loạn năng thái dương hàm

Effectiveness of conservative treatment for temporomandibular disorders

ThS.BSNT. Đinh Diệu Hồng CV 

Teabreak (15:15 -15:35)
15:35 – 16:00

Hiệu quả điều trị cắn ngược vùng cửa với hàm myobrace i3 trên hàm răng hỗn hợp

Effective of anterior crossbite treatment with Myobrace I3 in mix dentition

TS.BS. Phạm Thu Trang CV

16:00 – 16:25

Ứng dụng máng hướng dẫn phẫu thuật trong điều trị cười lộ nướu do mọc răng thụ động không hoàn toàn: tổng quan tài liệu và báo cáo ca lâm sàng

Applying surgical guide for treatment of gummy smile due to altered passive eruption: overview and case report

BS. Nguyễn Trọng Tính CV

16:25 – 16:50

Điều trị răng kém khoáng hoá men răng bằng vi xâm nhập nhựa trên trên bệnh nhân nữ 7 tuối: báo cáo ca lâm sàng

Resin infiltration in the management of molar – incisor hypomineralization (MIH) in a 7 years old girl: A case report

ThS.BS. Nguyễn Phương Huyền  CV

BS. Trần Thị Khánh Linh CV

 Ngày 18/8/2023
Thời gian Chương trình
8:00 – 8:25

Hiệu quả của tái tạo xương có hướng dẫn trong gia tăng kích thước xương theo chiều đứng

Efficiency of guided bone regeneration in vertical bone augmentation

ThS.BS. Cao Chánh Đức CV

8:25 – 8:50

Phẫu thuật bảo tồn răng tự nhiên: Cấy chuyển răng, từ ý tưởng tới thực tiễn

Preserving tooth surgery: Transplantation, from concept to practice

ThS.BS. Nguyễn Tuấn Anh CV

8:50 – 9:15

Đánh giá điều trị tăng sắc tố nướu bằng Laser Diode

Treatment of gingival hyperpigmentation by Diode Laser

BS. Nguyễn Thị Tín CV 

Teabreak (9:15 – 9:45)
9:45 – 10:10

Rào cản tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng của người nhiễm HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh

Barriers to access oral health care among people living with HIV/AIDS in Ho Chi Minh City

BS. Trần Duy Quân CV

CN. Phan Thị Huỳnh Lê CV

10:10 – 10:35

Đặc điểm mô cứng khớp cắn hở trên phim sọ nghiêng tele từ xa (cephalometric)

Hard tissue cephalometric characteristics of anterior open bite

ThS.BSNT. Đỗ Thị Bình CV

10:35 – 11:00

Đánh giá kết quả giảm đau tại chỗ giữa Emla 5% và Benzocaine 20% trong gây tê nhổ răng ở trẻ em.

Evaluating the eectiveness of Emla 5% and Benzocaine 20% in pain relief during injectable anesthetics for tooth extraction in children

BS. Trần Thị Hạnh Dung CV

ThS.BSNT. Trần Minh Trí CV

11:00 – 11:25

Tỷ lệ kém khoáng hóa răng hàm sữa thứ hai (HSPM) và một số yếu tố liên quan ở học sinh mầm non huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Prevalence and some factors related to hypomineralised second primary molars of pupils at preschool in Na Ri district, Bac Kan province in 2023

BS. Nguyễn Thùy Linh CV

11:25 – 11:50

Hiệu quả của ghép ngà răng tự thân sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm

Efficacy of autologous dentin graft after surgical removal of impacted mandibular third molar

ThS.BS. Nguyễn Thanh Nhàn CV

Lunch Break (11:50 – 14:00)
14:00 – 14:25

So sánh kết quả lâm sàng sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm bằng vạt tam giác và vạt hình phẩy

Comparison of clinical results after impacted mandibular third molar surgery using triangle flap and comma-shaped flap

ThS.BSNT. Nguyễn Hà Quốc Trung CV

BS. Hoàng Ngọc Anh Thi

14:25 – 14:50

Ứng dụng EMG Logger trong chẩn đoán nghiến răng khi ngủ

Utility of EMG Logger in diagnose sleep bruxism

BSNT. Lê Thị Khánh Huyền CV

14:50 – 15:15

Mối tương quan giữa lực cắn tối đa với độ nghiêng thân răng răng cối lớn thứ nhất hàm dưới và độ sâu đường cong Spee trên mô hình 3D

Relationship between maximum bite force, mandibular first molars’ crown angulation, inclination, and depth of curve of spee using digital 3D models

BS. Nguyễn Lê Duy CV

BS. Nguyễn Ngọc Hoàng Oanh CV

Teabreak (15:15 – 15:35)
15:35 – 16:00

Đánh giá độ dày xương ổ mặt ngoài trên mặt phẳng đứng dọc ở vùng răng trước hàm trên bằng CBCT

Evaluation of facial alveolar bone thickness and sagittal root position of maxillary anterior teeth using Cone Beam Computed Tomography (CBCT)

BS. Nguyễn Minh Tuấn CV

16:00 – 16:25

Nghiên cứu giá trị đo đạc kích thước cung răng trên mẫu hàm số hoá quét bằng Cerec Primescan

Study of measurements of Dental arch dimensions on digital models using Cerec Primescan Intraoral Scanner 

BS. Võ Huyền Bảo Trân CV

16:25 – 16:50

Khả năng loại bỏ mùn ngà của các phương pháp hoạt hoá chelat quan sát dưới kính hiển vi điện tử quét

An in vitro scanning electron microscopic study: Smear layer removal by chelat activation methods

ThS.BS. Lê Thị Thu Nga CV

16:50 – 17:15

Thái độ, kiến thức và thực hành của bác sĩ răng hàm mặt trong điều trị nha khoa cho bệnh nhân HIV/AIDS

Attitude, knowledge and practice of odonto-stomatological doctors in providing dental treatments to HIV/AIDS patients

BS. Đào Quang Khải CV

BS. Nguyễn Minh Khánh CV

 Ngày 19/8/2023
Thời gian Chương trình
8:00 – 8:25

Đánh giá độ chính xác của mặt dán sứ sản xuất bằng bốn phương pháp CAD/CAM

Evaluation of the accuracy of ceramic laminate veneers fabricated with four CAD/CAM methods

ThS. BSNT. Nguyễn Việt Anh CV 

8:25 – 8:50

Ảnh hưởng của titanium dioxide và composite lên độ chính xác dấu kỹ thuật số của mẫu hàm mất răng Kennedy loại I: Nghiên cứu in vitro

Influence of titanium dioxide, composite on the accuracy of intraoral scanner for bilateral upper posterior edentulous jaw (Kennedy class I) digital scanning: An in vitro study

BS. Võ Mạnh Hùng CV

8:50 – 9:15

Ảnh hưởng của một số loại đồ uống lên men răng sữa

Effects of beverages on primary tooth enamel

BS. Cao Phương Thảo CV

9:15 – 9:40

Độ chính xác của dấu kỹ thuật số và cầu răng CAD/CAM vùng răng trước trên cùi răng composite tái tạo: nghiên cứu in vitro

Accuracy of digital impression and anterior CAD/CAM bridge on direct core build-up: in-vitro study

BS. Trần Chí Nguyên CV

BS. Nguyễn Đình Minh Nhật CV

Teabreak (9:40 – 10:00 )
10:00 – 10:25

So sánh hình thái răng hàm sữa thứ hai với hệ thống chụp thép tiền chế GNI sử dụng máy quét 3D

Morphological characteristics of the second primary molars comparing with GNI Stainless Steel Crown using Three Dimensions scanner

BS. Nguyễn Văn Vĩnh CV

10:25 – 10:50

Phân tích tổng hợp về gen mã hoá và phổ hoạt tính của các peptide kháng khuẩn sản sinh bởi phế trực khuẩn Klebsiella pneumoniae

Comprehensive genetical analysis and inhibitory effects of antimicrobial peptides produced by Klebsiella pneumoniae

TS.BS. Lê Nguyễn Trà Mi CV

10:50 – 11:15

Ảnh hưởng nhiễu điện từ của các thiết bị điện tử lên tính chính xác của máy định vị chóp: Nghiên cứu in vitro

Effects of electromagnetic interference on the accuracy of electronic apex locator: An in vitro study

BS. Lê Hồng Hải CV

11:15 – 11:40

Thực trạng sâu răng sớm và yếu tố nguy cơ ở trẻ 03 tuổi người dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn

Early childhood caries and risk factors in 3-year-old ethnic minority children in Bac Kan province

BS. Bùi Hữu Tuấn CV

11:40 – 12:05

Hiệu quả phương pháp nâng xoang có sử dụng mô sợi huyết giàu tiểu cầu (PRF) kết hợp cấy implant đồng thời

Simultaneous sinus lift and implantation with platelet-rich fibrin (PRF) as sole grafting material

ThS.BS. Hồ Thị Thủy Tiên CV

Lunch Break (12:05 – 14:00)
14:00 – 14:25

Tác động giảm đau vùng hàm mặt của linalool trên chuột vị thành niên

Effect of linalool on orofacial pain management in juvenile mice

ThS.BS. Nguyễn Thị Phương Thảo CV

14:25 – 14:50

Tác động của hyaluronic acid lên một số đặc tính sinh học của nguyên bào sợi nướu người: Nghiên cứu in vitro

Impacts of hyaluronic acid on cellular characteristics of human gingival fibroblasts: an in vitro study

BS. Nguyễn Trần Yến Xuân CV

14:50 – 15:15

So sánh chiều dài ống tủy đo bằng hình ảnh cone-beam computed tomography với hai kích thước voxel khác nhau

Comparing the root canal length determinations using cone-beam computed tomography at two different voxel sizes

BS. Huỳnh Nguyễn Hữu Phước CV

Teabreak (15:15 – 15:35)
15:35 – 16:35 Trao giải và chụp ảnh lưu niệm