Thời gian Chương trình
8:00 – 9:00

Nha khoa can thiệp tối thiểu: cách tiếp cận lấy bệnh nhân làm trung tâm trong điều trị sâu răng

Minimal Intervention Dentistry: a patient-centered approach in managing dental caries

Prof. Hien Chi Ngo CV

KHAI MẠC (9:00 – 10:00)
Teabreak (10:00 – 10:15)
10:15 – 11:00

Nha khoa can thiệp tối thiểu: cách tiếp cận lấy bệnh nhân làm trung tâm trong điều trị sâu răng

Minimal Intervention Dentistry: a patient-centered approach in managing dental caries

Prof. Hien Chi Ngo CV

11:00 – 12:00

Lập kế hoạch ngược trong phục hình Implant để có kết quả lâm sàng tốt hơn

Reverse planning in Implant prosthodontics for better clinical outcome

Prof. Sanjay Kalra CV 

Ngày 18/8/2023

Thời gian Chương trình
8:30 – 12:00 VIDEC FORUM 2023
13:30 – 17:00 Ký MOU

Ngày 19/8/2023 

Họp BCH Hội

NGÀY 17-8-2023

Thời gian Chương trình
10:15 – 12:00

Theo dõi dài hạn các phục hình dán toàn hàm cho các trường hợp mòn răng

Long-term follow-up of full-jaw restorations for cases of tooth wear

Prof. Jean-François Lasserre CV 

Lunch Break (12:00 – 13:30)
13:30 – 14:30

Kỹ thuật điêu khắc bề mặt đơn giản và hiệu quả trong trám composite thẩm mỹ

Easy and predictable surface texture technique for esthetic composite restorations

Dr. Dan Lazar CV

14:30 – 15:00

Kiểm soát sâu răng với Xylitol dựa trên bằng chứng

Dental caries control with Xylitol based on the evidence

Prof. Akira Hamura CV 

Teabreak (15:00 – 15:30)
15:30 -16:30

Tổng quan các xu hướng hiện tại trong nội nha – “Tốt, xấu và rất xấu”

A Review of Current Trends in Endodontics – “The Good, The Bad and the Ugly”

Prof. Patrick Tseng CV 

16:30 – 17:30

Sức khỏe răng miệng cộng đồng ở Việt Nam – các tác nhân vĩ mô và định hướng tương lai

Population oral health in Vietnam – upstream determinants, and potential future directions

Prof. Loc Do CV

NGÀY 18-8-2023

Thời gian Chương trình
8:00 – 9:00

Trám răng thẩm mỹ với composite theo phong cách Italiano

Esthetic composite restoration Italiano style

Dr. Army Empol  CV

9:00 – 10:00

Hình ảnh Xquang trong Nội nha – từ 2D đến 3D: một cái nhìn lịch sử, hiện tại và tương lai

Dental imaging in Endodontic – 2D to 3D: a historic, current and future view of projection radiography

Assoc.Prof. Xiangya Huang CV 

Teabreak (10:00 – 10:30)
10:30 – 11:30

Quy trình phục hồi toàn miệng

Full mouth rehabilitation procedure with increasing VDO

BS. Võ Phi Hiếu CV 

11:30 – 12:00

Giải pháp mới cho phục hồi thẩm mỹ trực tiếp với kỹ thuật xâm lấn tối thiểu

Innovative direct restorative with minimally invasive concept

Dr. Yoshitaka Nijitomi CV

Lunch Break (12:00 – 13:30)

13:30 – 14:00

Ứng dụng và triển vọng của liệu pháp điều trị thoải mái trong Nha khoa

Application and prospect of comfort therapy in Dentistry

Prof. Liang Feixin

14:00 – 14:30

Công thái học nha khoa dưới góc nhìn mới

New insights into dental ergonomics

PGS.TS. Nguyễn Thu Thuỷ CV

14:30 – 15:00

Giảm chức năng miệng: Đánh giá và tình hình nghiên cứu tại Việt Nam

Decrease in oral hypofunction: Assessment and research status in Vietnam

TS.BS. Phạm Nguyên Quân CV

Teabreak (15:00 -15:30)
15:30 – 16:30

An thần và giảm đau trong nha khoa

Sedation and pain control in dentistry

PGS.TS. Nguyễn Quang Bình CV 

16:30 – 17:00

Điều trị răng trẻ em một lần hẹn dưới gây mê

One visit pediatric dental treatment under general anesthesia

TS.BS. Trần Thị Mỹ Hạnh CV

NGÀY 19-8-2023

Thời gian Chương trình
8:00 – 9:00

Chấn thương gãy thân răng: tiếp cận toàn diện

Dental crown fracture: a comprehensive approach

ThS.BS. Trần Phạm Thùy NhungCV

9:00 – 10:00

Đen và trắng trong răng trẻ em: Silver Diamine Fluoride (SDF) và chụp Bioflx

Black and White In Pediatric dentistry: Silver Diamine Fluoride (SDF) and Bioflx Crowns

Dr. Mukul S. Jain CV 

Teabreak (10:00 – 10:30)
10:30 – 11:00

Khởi động lại môi trường miệng

Reboot the Oral Environment

Dr. Mamtha Thomas CV 

11:00 – 11:30

Dán Zirconia: các bằng chứng hiện nay, quy trình thực hiện và ứng dụng lâm sàng

Zirconia adhesion: current evidence, implementation and clinical application

ThS.BS. Trần Thiện Mẫn CV 

11:30 – 12:00

Nha khoa trẻ em: vận động để luôn đuổi kịp

Pediatric Dentistry: Moves to always be catching up

ThS.BS. Nguyễn Hà Thu CV 

Lunch Break (12:00 – 13:30)
13:30 – 14:30

Điều trị nội nha tiên đoán được kết quả

Predictable endodontic treatment

Prof. Francesca Cerutti CV 

14:30 – 15:00

Chọn lựa thuốc tê an toàn và hiệu quả

Choosing safe and effective anesthetic agents

PGS.TS. Trần Xuân Vĩnh CV 

Teabreak (15:00 -15:30)
15:30 – 17:00

Phục hồi mô phỏng sinh học gián tiếp vùng răng sau cho những phục hồi mang tính thẩm mỹ và lâu bền

Indirect biomimetic restoration in posterior teeth for cosmetic and long lasting restoration

Dr. Philippe Guettier CV 

NGÀY 17-8-2023

Thời gian Chương trình
10:15 – 12:00

Triết lý MEAW có phải là câu trả lời để điều trị các trường hợp chỉnh nha khó không?

Is MEAW philosophy your answer to treating difficult orthodontic cases?

Dr. Dennis C. Lim CV

Lunch Break (12:00 – 13:30)
13:30 – 15:00

Kế hoạch chẩn đoán và điều trị nắn chỉnh răng bằng cách kết hợp cấy chuyển răng trong thực hành hàng ngày

Orthodontic diagnosis and treatment plan by incorporating the auto tooth transplantation into daily practice

Prof. John Lin CV

Teabreak (15:00 – 15:30)
15:30 -17:30

Chỉnh nha sọ mặt, một cách tiếp cận và lập kế hoạch điều trị mới cho các trường hợp sai khớp cắn

Craniomandibular Orthodontics, a new way of thinking and treatment planning to our malocclusion cases

Prof. Nelson J. Oppermann CV

NGÀY 18-8-2023

Thời gian Chương trình
8:00 – 10:00

Điều trị các ca nhổ răng khó với hệ thống Invisalign

Treating complex extraction cases with Invisalign system

Dr. Yau Yi Kwong CV

Teabreak (10:00 – 10:30)
10:30 – 11:30

Ứng dụng hệ thống Invisalign trong điều trị liên chuyên khoa

Treating Invisalign in multi -disciplinary approach 

Dr. Yau Yi Kwong CV

11:30 – 12:00

Tác động ngắn hạn của men vi sinh Lactobacillus Reuteri đến nguy cơ sâu răng ở bệnh nhân chỉnh hình răng mặt mang mắc cài cố định
Short term effects of the probiotic Lactobacillus Reuteri on dental caries risk in orthodontic patients with fixed appliances

PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan CV

Lunch Break (12:00 – 13:30)
13:30 – 14:30

TMD – Có phải chúng ta đang điều trị rối loạn tâm lý?

TMD – Are we treating a psycological disorder?

Prof. Khoo Suan Phaik CV 

14:30 – 15:00

Điều trị sai khớp cắn hạng III khung xương bằng cách định vị lại hàm dưới và xoay với ngẫu lực

Treatment of skeletal class III malocclusion by repositioning the mandible and rotating with the couple

BS. Hoàng Đức Thái CV

Teabreak (15:00 -15:30 )
15:30 – 17:00

Điều trị sai khớp cắn loại II cho hàm răng vĩnh viễn: trở lại những nguyên lý cơ bản

Class II treatment in permanent dentition: back to basics

Prof.Sergio Sambataro CV

NGÀY 19-8-2023

Thời gian Chương trình
8:00 – 9:00

Neo giữ và kiểm soát neo giữ theo 3 chiều không gian

Anchorage and controls anchorages in 3 spatial dimensions

PGS.TS. Phạm Như Hải CV 

9:00 – 10:00

Chẩn đoán và điều trị loạn năng khớp thái dương hàm nhìn theo quan điểm khớp cắn

Diagnosis and treatment of temporomandibular joint dysfunction from the occlusal point of view

PGS.TS. Phạm Như Hải CV

Teabreak (10:00 – 10:30)
10:30 – 11:00

Lập kế hoạch phẫu thuật răng khôn lệch – ngầm với triết lý an toàn – kiểm soát – đơn giản – sang chấn tối thiểu 

Surgical treatment planning for the removal of impacted third molars with philosophy of safety – control – simplicity – minimal trauma

PGS.TS. Nguyễn Phú Thắng CV

11:00 – 11:30

Phục hình các khuyết hổng hàm mặt sau phẫu thuật cắt bỏ tổ chức bệnh lý

Maxillofacial prothetic reconstruction for post-ablative surgery patients

BS. Hoàng Thị Hương CV

11:30 – 12:00

Áp dụng phương pháp tiếp cận TMAP: xuyên cơ cắn trước tuyến mang tai cho điều trị chấn thương gãy lồi cầu từ đơn giản đến phức tạp

Application of TMAP (transmasseteric anteroparotid) approach for the management of mandibular condylar fractures: from simple to difficult cases

BS. Phạm Nhật Quang CV

Lunch Break (12:00 – 13:30)
13:30 – 14:00

Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm tuyến nước bọt mang tai

Parotid sialadenitis: Novel updates in diagnosis and treatment

BSNT. Trương Thái Hoàng Anh CV

14:00 – 14:30

Ứng dụng công nghệ định vị động trong kỹ thuật dời thần kinh xương ổ răng dưới

The applications of navigation systems in inferior nerve lateralization

ThS.BS. Đậu Cao Lượng CV

PGS.TS. Lê Đức Lánh CV

14:30 – 15:00

Nhổ răng an toàn, những kỹ năng cần có từ kinh điển đến hiện tại

Safe tooth extraction, the skills needed from the classics to the present

PGS.TS. Phạm Văn Liệu CV

Teabreak (15:00 -15:30)
15:30 – 16:30

Ứng dụng kỹ thuật Dual-zone và Socket Shield trong cấy ghép implant tức thì vùng thẩm mỹ

Application of Dual-zone and Socket Shield techniques in immediate implant placement in the aesthetic area

TS.BS. Đàm Văn Việt CV

BS. Lự Văn Du CV

16:30 – 17:00

Hình ảnh cộng hưởng từ khớp thái dương hàm bình thường và trong các trường hợp mắc hội chứng rối loạn nội khớp

MRI of the normal temporomandibular joint and in cases of intra-articular disorder syndrome

BS. Trịnh Văn Duy CV

NGÀY 17-8-2023

Thời gian Chương trình
Lunch break (12:00 – 13:30)
13:30 – 15:00

Quy trình phẫu thuật Implant xâm lấn tối thiểu

Minimally invasive implant surgery procedure

Assoc.Prof. Chatchai Kunavisarut CV  

Teabreak (15:00 – 15:30)
15:30 -16:30

Quần xã vi sinh vật miệng và tác nhân gây sâu răng

The Oralome and Caries pathogenicity

Prof. Lakshman Samaranayake CV

16:30 – 17:30

Thay đổi mô hình trong điều trị cấy ghép – bảo tồn răng hoặc đặt implant

Paradigm shifts in implant treatment – Saving teeth or placing implants

Prof. Seong Joo Heo CV

NGÀY 18-8-2023

Thời gian Chương trình
8:00 – 9:00

Tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình nha chu – từ ghép xương tiến tới giảm ghép

Recent advancement in gingivoperiosteoplasty – From bone graft to graft less evolution

Dr. Victor Tien-En Chiang CV 

9:00 – 10:00

Những quan điểm khác nhau về triết lý tối thiểu trong implant nha khoa

Minimalism through controversies in Implant dentistry

Prof. Chung Sung Min CV

Teabreak (10:00 – 10:30)
10:30 – 12:00

Các tình huống lâm sàng đa dạng trong cấy ghép Implant vùng răng cửa hàm trên

Various clinical situations in maxillary anterior implants

Prof. Yong-Gun Kim CV

Lunch Break (12:00 – 13:30)
13:30 – 15:00

Tái tạo chức năng và thẩm mỹ trong nha chu và implant nha khoa đương đại

Contemporary functional & esthetic reconstruction in periodontics and implant dentistry

Dr. Jerry Lin CV    

Teabreak (15:00 -15:30)
15:30 – 16:30

Mở rộng chỉ định đặt implant tức thì sau nhổ răng

Pushing limits to immediate implant placement after extraction

Asst. Prof. Faaiz Alhamdani CV

16:30 – 17:30

Nha khoa thẩm mỹ kỹ thuật số và kỹ thuật nhuộm màu bên ngoài

Aesthetic digital dentistry and external staining techniques

Dr. Hsuan Chen CV 


NGÀY 19-8-2023

Thời gian Chương trình
8:00 – 9:00

Điều trị tụt lợi vùng răng cửa hàm dưới – Thách thức và giải pháp hướng tới thành công lâu dài

Treatment of gingival recession in mandibular incisor area – Challenges and solutions for long-term success

ThS.BS. Phạm Hoài Nam CV   

9:00 – 10:00

Tái sinh xương theo chiều đứng: các yếu tố để thành công

Vertical bone regeneration: factors to be success

BSNT. Đỗ Hoàng Việt CV  

Teabreak(10:00 – 10:30)

SYMPOSIUM

NHỮNG XU HƯỚNG TRONG NHA KHOA KĨ THUẬT SỐ – ĐÓN NHẬN & VƯỢT QUA THÁCH THỨC

10:30 – 11:30

Tầm quan trọng của máy quét khuôn mặt và ứng dụng trong phục hình thẩm mỹ và nắn chỉnh răng

The importance of the face scanner and its application to esthetic restoration and orthodontic

Prof. Jung Suk Han CV     

11:30 – 12:00

Kế hoạch điều trị răng miệng 3D: Tiếp thị hay tiếp cận

3D comprehenvive oral treatment plan: Marketing or Approaching

TS.BS. Hoàng Trọng Hùng CV      

Lunch Break (12:00 – 13:30 )
13:30 – 14:00

Thách thức tính chính xác của máy quét trong miệng trong những tình huống phức tạp và cách khắc phục

Challenging the accuracy of intraoral scanners in complex situations and remediation

TS.BS. Huỳnh Công Nhật Nam CV      

14:00 – 15:00

Hiệu quả khi ứng dụng máy quét kĩ thuật số trong thực hành phục hình số hóa hàng ngày

Eectiveness of digital scanner in daily digitized prosthetic practice

TS.BS. Nguyễn Khánh Long CV  

Teabreak (15:00 -15:30)
15:30 – 16:30

Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong các trường hợp phẫu thuật chỉnh hình xương hàm phức tạp

Application of digital technology in complex orthognathic surgery cases

TS.BS. Đồng Ngọc Quang CV     

16:30 – 17:00

Ứng dụng kỹ thuật số trong phục hình tức thì sau phẫu thuật cắt bán phần xương hàm trên: báo cáo ca lâm sàng

Digital application in immediate prosthetics after partial maxillectomy: a case report

TS.BS. Nguyễn Hồng Nhung CV

ThS.BS. Tạ Anh Tuấn CV