BIỂU PHÍ THAM DỰ 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM RĂNG HÀM MẶT QUỐC TẾ VIDEC 2024  

 

Đăng kí sớm
(Trước 1/7/2024)
price

Hội viên Hội RHM VN & Sinh viên
1.500.000 Đ

Không phải Hội viên Hội RHM VN
2.000.000 Đ

HTV Nước ngoài
200 USD

Đăng kí muộn
(Từ 1/7/2024 đến 31/7/2024)
price

Hội viên Hội RHM VN & Sinh viên
2.000.000 Đ

Không phải Hội viên Hội RHM VN
2.500.000 Đ

HTV Nước ngoài
300 USD

Đăng kí tại chỗ
price

Hội viên Hội RHM VN & Sinh viên
2.500.000 Đ

Không phải Hội viên Hội RHM VN
3.000.000 Đ

HTV Nước ngoài
350 USD

TIỆC GALA
price

Hội viên Hội RHM VN & Sinh viên
500.000 Đ

Không phải Hội viên Hội RHM VN
500.000 Đ

HTV Nước ngoài
100 USD

QUYỀN LỢI:

– Tham gia các phiên khoa học ngày 22- 24/8/2024 

– Ăn trưa, tiệc trà

– Tham dự triển lãm của Hội nghị

– Quà và tài liệu của Hội nghị