THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN HỘI RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM

  THANH TOÁN

  Thông tin chuyển khoản phí hội viên (200.000Đ/NĂM)

  • Ngân hàng: Vietcombank
  • Số tài khoản: 0011000069548
  • Chủ tài khoản: Hội Răng Hàm Mặt VN
  • Nội dung chuyển khoản: “[HỌ_TÊN] - [SĐT] CK PHI DANG KY HOI VIEN”