CHỦ ĐỀ:
ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU TOÀN DIỆN
GIẢI PHÁP HIỆN ĐẠI & ỨNG DỤNG TRONG THỰC HÀNH NHA KHOA HÀNG NGÀY 
Thời gian Chương trình
8:00 – 8:30

Khai mạc

Opening ceremony

8:30 – 9:00 

Tổng quan về chẩn đoán và điều trị viêm nha chu ngày nay – Ứng dụng hướng dẫn mới của AAP và EFP trong thực hành hàng ngày

Overview of current periodontitis diagnosis and treatment – Application of new AAP and EFP guidelines in daily practice

PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy CV

9:00 – 9:30

Kế hoạch điều trị viêm nha chu: từ thay đổi nhận thức đến khuyến nghị thực hành

Periodontitis treatment plan: from awareness changes to practice recommendations

TS.BS. Trần Yến Nga CV

9:30 – 10:00

Điều trị không phẫu thuật bằng biện pháp cơ học – Chìa khoá thành công của điều trị viêm nha chu

Non-surgical treatment by mechanical devices – Key to success in the treatment of periodontitis

ThS.BSNT. Hồ Thị Hòa CV

PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy CV

Teabreak (10:00 – 10:30)
10:30 – 11:00 

Điều trị viêm nha chu bổ trợ – Bằng chứng hiện tại và xu hướng tương lai

Adjuvant treatment of periodontitis – Current evidence and future trends

TS.BS. Nguyễn Ngọc Yến Thư CV

11:00 – 11:45

Phẫu thuật điều trị viêm nha chu hiện đại – Chỉ định và phương pháp

Modern surgical treatment of periodontitis – Indications and methods

ThS.BS. Phạm Hoài Nam CV

Hỏi đáp/Q&A (11:45 – 12:00)
Lunch Break (12:00 – 13:30)
13:30 – 14:15 

Phẫu thuật nha chu tái sinh – Khuynh hướng xâm lấn tối thiểu

Regenerative periodontal surgery: minimally invasive solutions

TS.BSCKII. Nguyễn Mẹo CV

14:15 – 14:45

Điều trị liên chuyên khoa Nha chu và Chỉnh nha cho bệnh nhân viêm nha chu – Quan niệm ngày nay 

Inter-disciplinary treatment of periodontics and otthodontics for patients with periodontitis – Today’s concept

TS.BS. Đỗ Thu Hằng CV

Teabreak (14:45 – 15:15)
15:15 – 15:45 

Điều trị liên chuyên khoa Nha chu và Phục hình cho bệnh nhân viêm nha chu giai đoạn IV – Chỉ định và giải pháp

Inter-disciplinary treatment of periodontics and prosthodontics for patients with stage IV periodontitis – Indications and solutions

TS.BS. Nguyễn Ngọc Phúc CV

15:45 – 16:15

Điều trị bảo tồn hay phục hình toàn hàm trên implant ở bệnh nhân viêm nha chu giai đoạn IV – Bằng chứng và giải pháp

Conservative or full-arch implant treatment on stage IV periodontitis patients – Evidences and solutions

TS.BS. Trần Hùng Lâm CV

16:15 – 16:45 

Phẫu thuật kết hợp điều trị viêm nha chu và bảo tồn thẩm mỹ mô mềm – Xu hướng của tương lai

Combined treatment periodontitis and preservation soft tissue aesthetics in one surgery – Trend of the future

ThS.BS. Phạm Hoài Nam CV

16:45 – 17:00

Hỏi đáp và bế mạc hội thảo

Q&A and conference closing ceremony

17:00

Đại hội Hội nha chu Việt Nam

Vietnam Society of Periodontology meeting

Thời gian Chương trình
8:30 – 12:00

Điều trị khớp cắn toàn diện cho bệnh nhân rối loạn chức năng thái dương hàm dưới

Integrated Occlusal Therapy for TMPD Patients

Dr. William Ka Lun Choi CV 

Thời gian Chương trình
8:30 – 17:00

Điều trị Các Ca lâm sàng khó sử dụng Hệ thống mắc cài Damon và Vít neo chặn

Treatment of dicult cases with Damon and TADs 

Prof. John Lin CV

Thời gian Chương trình
8:30 – 10:30

Điều trị biến chứng của phục hình Implant nha khoa (Phần 1)

Management of prosthetic complications in dental implant treatment (Part 1)

Assoc.Prof. Chatchai Kunavisarut CV

Teabreak (10:30 – 11:00)
11:00 – 12:30

Điều trị biến chứng trong phẫu thuật tăng thể tích xương
Management of complications in bone augmentation surgery

TS.BS. Trần Hùng Lâm CV

Lunch Break (12:30 – 14:00)
14:00 – 15:00

Biến chứng phục hình toàn hàm trên Implant: báo cáo ca lâm sàng
Full arch prosthetic complication: a case report

ThS.BS. Thân Trọng Nguyên CV

Teabreak (15:00 – 15:30)
15:30 – 17:30

Điều trị biến chứng của phục hình Implant nha khoa (Phần 2)
Management of prosthetic complications in dental implant treatment (Part 2)

Assoc.Prof. Chatchai Kunavisarut CV